Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟ ΤΑΪ ΤΣΙ ΤΣΟΥΑΝ

Το να εκτελείς καλά τις φόρμες και να έχεις ρευστότητα στην κίνηση είναι το μεσαίο επίπεδο.
Η αναπτυγμένη εσωτερική ενέργεια και η ολοκληρωμένη κατανόηση των αρχών του είναι το προχωρημένο επίπεδο.
Το να γνωρίζεις πως να χρησιμοποιείς το μαχητικό του μέρος σε πραγματικές καταστάσεις και να ζεις με τις αρχές του είναι το υψηλό επίπεδο.
Το να προσπαθείς να εφαρμόσεις τις αρχές του στην ζωή είναι μέρος του ταξιδιού.

Master Alex Dong Da De